Now showing items 1-3 of 3

  • Avaluació energètica a l'edifici CREA 

   García Ortiz, Rubén (2008-10-24)
   En aquest projecte final de carrera s'ha procurat seguir els passos necessaris per a la realització d'una avaluació energètica en condicions. L'objectiu d'aquesta avaluació no ha estat cap altre que el d'estudiar l'envoltant ...
  • Diseño de la instalación de calefacción y ACS, mediante energía solar térmica, en un polideportivo de Fraga 

   Blanc Corti, Jorge (2008-10-22)
   Estudio y diseño de la colocación de un sistema de enregía solar térmica en un polideportivo de Fraga para abastecer al edificio de la energía suficiente para calefacción y agua caliente sanitaria, además de un estudio de ...
  • Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric 

   Pozo Castel, José; Subirats Gómez, Sergio (2012-07)
   Aquest projecte té la finalitat de dissenyar les instal·lacions de climatització i ventilació, protecció contra incendis i evacuació, seguretat d'utilització i accessibilitat, la instal·lació solar tèrmica per a l'obtenció ...