Now showing items 1-1 of 1

    • Aplicació i estudi del nou CTE-HE en una casa unifamiliar 

      Peña Pérez, Arnau (2008-11-03)
      Aquest projecte es basarà en l'aplicació del nou Codi Tècnic de l'Edificació, en les opcions simplificada i general (programa LIDER) del mòdul HE1, així com el càlcul de la certificació energètica d'edificis (programa ...