Now showing items 1-1 of 1

    • Equip per a la recuperació de fluids d'un automòbil 

      Aloy Mur, Emma (2007-05-22)
      El projecte defineix un equip per a l'extracció de fluids d'un vehicle fora d'ús. Aquest extreu per separat els combustibles, els olis, el líquid de frens i l'anticongelant. El sistema d'extracció es realitza per una bomba ...