Now showing items 1-1 of 1

    • Estudi d'anàlisi de cicle de vida de cubicles amb coberta vegetada 

      Arcas Baena, Laura Mª (2012-09)
      Aquest projecte tracta sobre l'estudi d'unes noves solucions constructives per tal de millorar l'eficiència energètica dels edificis actuals. Per estudiar i obtenir resultats verídics s'utilitzen 4 cubicles reals, existents ...