Now showing items 1-3 of 3

  • Aplicació i estudi del nou CTE-HE en una casa unifamiliar 

   Peña Pérez, Arnau (2008-11-03)
   Aquest projecte es basarà en l'aplicació del nou Codi Tècnic de l'Edificació, en les opcions simplificada i general (programa LIDER) del mòdul HE1, així com el càlcul de la certificació energètica d'edificis (programa ...
  • Avaluació energètica a l'edifici CREA 

   García Ortiz, Rubén (2008-10-24)
   En aquest projecte final de carrera s'ha procurat seguir els passos necessaris per a la realització d'una avaluació energètica en condicions. L'objectiu d'aquesta avaluació no ha estat cap altre que el d'estudiar l'envoltant ...
  • Avantprojecte d'una instal·lació solar tèrmica de baixa temperatura a la província de Lleida 

   Liébana Camarasa, Josep Mª (2007-10-11)
   Disseny d'una instal·lació de col·lectors solars tèrmics per aigua calenta sanitaria i calefacció en una casa de Lleida. Aprofitant l'instal·lació de calefacció existent, modificant-la per adaptar-la a la nova instal·lació ...