Now showing items 1-1 of 1

    • Avaluació energètica a l'edifici CREA 

      García Ortiz, Rubén (2008-10-24)
      En aquest projecte final de carrera s'ha procurat seguir els passos necessaris per a la realització d'una avaluació energètica en condicions. L'objectiu d'aquesta avaluació no ha estat cap altre que el d'estudiar l'envoltant ...