Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica

Permanent URI for this collection

Projectes de fi d'estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica de l'Escola Politècnica Superior [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 60
 • Item
  Open Access
  Projecte de disseny d'una instal·lació de climatització, mitjançant bomba calor geotèrmica, per un edifici d'oficines
  (2013-09) González Toledano, Juanjo
  Objectiu principal d'aquest projecte és el dissany d'una instal·lació de climatització per un edifici d'oficines, utilitzant com a principal font de producció l'energia geotèrmica extreta de l'aigua del subsòl. L'àmbit d'aplicació d'aquest projecte es centra en les noves instal·lacions de climatització d'unes oficines. L'edifici projectat està situat a la capital del Pla d'Urgell, Mollerussa (Lleida). El disseny contempla, única i exclusivament, el dimensionament dels elements de producció, acumulació, conducció, i difusió de la instal·lació de climatització. Queda fora d'aquest projecte la instal·lació elèctrica, de sanejament, i d'altres instal·lacions que puguin estar associades a la instal·lació de climatització.
 • Item
  Open Access
  Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en una granja de ponedores a Castelldans
  (2013-09) Jarque Luna, Miquel
  L'objecte del present projecte és la instal·lació d'un sistema fotovoltaic sobre la coberta d'una granja de ponedores. Es produirà energia elèctrica que serà consumida directament per l'activitat de la granja, i únicament s'injectarà a la xarxa l'excedents d'energia generada que no sigui consumida.
 • Item
  Open Access
  Disseny d'una cambra frigorífica al municipi de Seròs
  (2013-09) Albà Zapater, Àlex
  El present projecte tracta del disseny, per a la posterior construcció, d'una cambra frigorífica destinada al refredament de la fruita recent recol·lectada. El principal objectiu d'aquesta cambra es poder conservar la fruita freda durant posc dies per poder-la distribuir arreu d'Espanya quan convingui, tot i que també té com a avantatge que el propietari pot recol·lectar els fruits durant els dies festius i guardar-los en bones condicions tèrmiques.
 • Item
  Open Access
  Estudi d'anàlisi de cicle de vida de cubicles amb coberta vegetada
  (2012-09) Arcas Baena, Laura Mª
  Aquest projecte tracta sobre l'estudi d'unes noves solucions constructives per tal de millorar l'eficiència energètica dels edificis actuals. Per estudiar i obtenir resultats verídics s'utilitzen 4 cubicles reals, existents a Puigverd de Lleida, amb les mateixes dimensions interiors i idèntiques solucions constructives en façana però amb solucions diferents en coberta (2 d'elles amb coberta vegetada amb diferent tipus de drenatge, el tercer amb coberta plana convencional no transitable i el quart amb una solució constructiva considerada com a referència) per tal de comparar-los. És un estudi d'investigació mitjançant un anàlisi de cicle de vida (ACV) dels quatre cubicles utilitzant la base de dades Eco Invent 99.
 • Item
  Open Access
  Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric
  (2012-07) Pozo Castel, José; Subirats Gómez, Sergio
  Aquest projecte té la finalitat de dissenyar les instal·lacions de climatització i ventilació, protecció contra incendis i evacuació, seguretat d'utilització i accessibilitat, la instal·lació solar tèrmica per a l'obtenció aigua calenta sanitària i la instal·lació elèctrica d’un geriàtric, per tal de obtenir el certificat de la llicència d’activitat.