Now showing items 1-4 of 4

  • Comportament de la calç en tasques de restauració 

   Gil Polo, Núria (2011-08-02)
   Aquest projecte d'investigació realitza un estudi acurat de les propietats de la calç, ja sigui morter o formigó per mitjà de la fabricació de provetes amb 4 tipus de calç i 4 tipus d'arena en el cas del morter, i 3 tipus ...
  • Construccions de terra a la plana de Lleida 

   Navarro Farré, Lidia (2010-04-30)
   Estudiar i avaluar la viabilitat de les construccions de terra a la zona de Lleida. Es seguiran els següents punts: recerca històrica de les construccions tradicionals a Lleida, estudi del comportament de la terra com a ...
  • La fachada ventilada: su estudio y posibilidades 

   Zapata Poyatos, Miguel Ángel (2012-09)
   Estudio monográfico sobre la fachada ventilada, evolución histórica, elementos que la componen, función y características. Así mismo se describen al detalle las diferentes tipologias de acabados más usuales. Puesta en obra ...
  • Rehabilitació de Cal Racó 

   Feliu Piñol, Laia Anna (2010-10-27)
   El treball consisteix en una proposta de rehabilitació d'una casa entre mitgeres situada al poble de Llardecans, analitzant les seves lesions i adaptant-la a la normativa vigent. El treball s'organitza de la manera següent: ...