Now showing items 1-1 of 1

    • Efectivitat de l'ozó sobre els cultius marins en recirculació 

      Banús Vilaprinyó, Isolda (2010-12-28)
      Aquest treball planteja treballar en recirculació utilizant ozó per a la desinfecció o reducció de les colònies bacterianes de l'aigua marina. El sistema de recirculació en aqüicultura (SRA) és un procés que millora la ...