Now showing items 1-1 of 1

    • Estudi de qualitat d’un mòdul tèrmic-fotovoltaic de concentració 

      López Lorenzo, José Santos (2008-12-29)
      Parteix de la recerca de la normativa fotovoltaica vigent sobre mòduls fotovoltaics de concentració (CPV) en l’àmbit de les certificacions i homologacions, que correspon a l’IEC 62108. Les proves de qualificació que conté ...