Now showing items 21-40 of 329

  • Eth haro 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-06-01)
   Article divulgatiu, amb dades pròpies de recerca, sobre el terme 'haro' i sobre determinades conservacions anòmales de vocal àtona final en occità de la Vall d'Aran.
  • Actitud e aptitud 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-05-01)
   Article divulgatiu sobre les assimilacions consonàntiques en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Era nèu der uvèrn 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-03-01)
   Article divulgatiu sobre algunes particularitats fonètiques de l'alt aranès comparades a la resta de l'occità parlat a la Vall d'Aran.
  • Curt e cuert 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-02-01)
   Article divulgatiu sobre els resultats del llatí CURTU en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Eth pan e eth vin 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-01-07)
   Article divulgatiu sobre la realització de -N' final després de vocal tònica en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Trencar e trincar 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-12-01)
   Article que s'interessa, amb dades de recerca originals, per la presència territorial d'un fet fonètic en l'occità de la Vall d'Aran: el tancament de [e] (sobretot pretònic) davant d'un grup consonàntic format per una nasal ...
  • Trufes e truhes 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-11-01)
   Article que s'ocupa, amb dades pròpies de recerca, de la distribució de les formes que designen la patata en occità de la Vall d'Aran, una de les quals presenta una solució típicament gascona des del punt de vista fonètic. ...
  • Escarèr o noguèr? 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-01-15)
   Article divulgatiu, on s'exposen dades originals obtingudes mitjançant recerca sobre el terreny, sobre les designacions del noguer en l'occità de la Vall d'Aran i sobre el fet que no necessàriament han de correspondre arreu ...
  • Escares e nòdes 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-12-01)
   Article divulgatiu, on s'exposen dades originals de recerca obtingudes sobre el terreny, sobre les denominacions de la nou en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Minoritats majoritàries 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-11-01)
   Article divulgatiu, que exposa dades originals de recerca, sobre la realització de -A àtona final en occità de la Vall d'Aran, on l'articulació minoritària pròpia dels parlars alt-aranesos s'acosta a la que resulta ser ...
  • Arriu 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-09-01)
   Article divulgatiu, amb dades de recerca pròpies, sobre les diferents realitzacions del mot 'arriu' (< RIVU) en occità de la Vall d'Aran, on es combinen el manteniment o la caiguda de la pròtesi vocàlica davant de R- ...
  • Deluns, dimars, dimèrcles o dimècres 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-04-01)
   Article divulgatiu, amb dades de recerca pròpies, sobre els resultats del llatí DIES MERCURI en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Bonjorn, es aninòs! 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2009-01-15)
   Article que s'interessa per un fet fonètic propi de l'aranès i de part del gascó oriental: la reducció a -ò del diftong final -òu, on l'element semivocàlic pot provenir d'una antiga lateral.
  • Friends or just fans? Parasocial relationships in online television fiction communities 

   Lacalle, Charo; Gómez Morales, Beatriz Maria; Narvaiza, Sara (Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra, 2021-05-31)
   This paper explores parasocial phenomena on social media pages related to Spanish television fiction by analysing the development of parasociality through relationships established between users and characters and the ...
  • Tourist Destination Placement in Fiction Films: An Applied Research Proposal 

   Nieto Ferrando, Jorge (Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra, 2019-09-27)
   The study here proposed draws on the concept of the so-called “film-induced tourism”, understood as a strategy for promoting tourist destinations in fiction films. This objective is pursued through the development of an ...
  • Humanisme i crítica en T.S. Eliot i Carles Riba 

   Malé i Pegueroles, Jordi (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2021)
   T. S. Eliot i Carles Riba són dos autors amb moltes similituds: tots dos van viure aproxi­madament durant la mateixa època (la primera meitat del segle XX), tots dos van destacar com a poetes i com a crítics, i tots dos ...
  • Lengua e conflicte 

   Suïls, Jordi (Diari el Segre, 2006)
  • Caça e captura en Pirenèu 

   Casanova Solanes, Eugeni Carles (Diari el Segre, 2006)
   Er extermini. Er os s’a perdut perque non ei protegit coma en auti aïsi
  • Eth còth, eth poth e eth moth 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari el Segre, 2006)
  • Valarties, Varradòs, Varossa 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari el Segre, 2006)