Now showing items 1-20 of 25

  • Arriu 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-09-01)
   Article divulgatiu, amb dades de recerca pròpies, sobre les diferents realitzacions del mot 'arriu' (< RIVU) en occità de la Vall d'Aran, on es combinen el manteniment o la caiguda de la pròtesi vocàlica davant de R- ...
  • Aumenatge a Canejan 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-02-01)
   Article divulgatiu, on s'exposen dades de recerca pròpies obtingudes sobre el terreny, que s'encarrega d'algunes característiques fonètiques i morfològiques de la població de Canejan, a la Vall d'Aran, situada arran de la ...
  • À propos des noms du râteau et de la herse en occitan aranais. Étude de microdialectologie gasconne 

   Carrera Baiget, Aitor (Universitat de Barcelona, 2020-08-01)
   Cet article porte sur les désignations de deux outils agricoles en gascon aranais : le râteau et la herse. Comme prévu, pour connaître les dénominations de ce genre d'instruments ayant trait à la vie traditionnelle, on ...
  • Bilanç scientific d'ua època istorica: es dialectològs catalans e er occitan dera Val d'Aran 

   Carrera Baiget, Aitor (Lingüística Occitana, 2004-10-01)
   Pendent eth darrèr sègle, es estudis sus era varietat dera lengua occitana parlada ena Val d'Aran que son arribats de diuèrses latitudes: quauqui còps, der interior d'aqueth parçan gascon, mès plan mès soent der exterior. ...
  • Bonjorn, es aninòs! 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2009-01-15)
   Article que s'interessa per un fet fonètic propi de l'aranès i de part del gascó oriental: la reducció a -ò del diftong final -òu, on l'element semivocàlic pot provenir d'una antiga lateral.
  • Clauar era pòrta 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-03-01)
   Article que s'encarrega, amb dades originals de recerca obtingudes sobre el terreny, de la varietat de denominacions del pany en l'occità de la Vall d'Aran i de la presència més o menys abundant d'aquestes mateixes ...
  • Curt e cuert 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-02-01)
   Article divulgatiu sobre els resultats del llatí CURTU en l'occità de la Vall d'Aran.
  • D'Aran a Lorda 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-04-01)
   Document que s'ocupa de les formes d'article definit 'pirinenques' pròpies de l'occità de la Vall d'Aran i d'altres parlars gascons meridionals.
  • Deluns, dimars, dimèrcles o dimècres 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-04-01)
   Article divulgatiu, amb dades de recerca pròpies, sobre els resultats del llatí DIES MERCURI en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Dialectalismes i diccionaris: entre la tradició i la variació 

   Creus, Imma; González López, Rodolf; Julià i Muné, Joan (Universitat de Lleida, 1998)
   Els autors reflexionen sobre la representativitat dels dialectalismes inclosos en algunes obres lexicogràfiques catalanes, atenent als problemes que es deriven de la selecció lèxica pròpiament dita i de l'abast semàntic ...
  • Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicas d'Aran i Comenge 

   Carrera Baiget, Aitor (Pagès Editors, 2006)
   La Vall d’Aran està separada de la resta del domini occità per una línia administrativa que talla perpendicularment la conca de la Garona, l’única sortida de la comarca sense grans obstacles físics. Tot i això, la frontera ...
  • Era nèu der uvèrn 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-03-01)
   Article divulgatiu sobre algunes particularitats fonètiques de l'alt aranès comparades a la resta de l'occità parlat a la Vall d'Aran.
  • Escares e nòdes 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-12-01)
   Article divulgatiu, on s'exposen dades originals de recerca obtingudes sobre el terreny, sobre les denominacions de la nou en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Escarèr o noguèr? 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-01-15)
   Article divulgatiu, on s'exposen dades originals obtingudes mitjançant recerca sobre el terreny, sobre les designacions del noguer en l'occità de la Vall d'Aran i sobre el fet que no necessàriament han de correspondre arreu ...
  • Eth haro 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-06-01)
   Article divulgatiu, amb dades pròpies de recerca, sobre el terme 'haro' i sobre determinades conservacions anòmales de vocal àtona final en occità de la Vall d'Aran.
  • Eth pan e eth vin 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-01-07)
   Article divulgatiu sobre la realització de -N' final després de vocal tònica en l'occità de la Vall d'Aran.
  • Ègua e cavala 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-06-01)
   Article que exposa sumàriament, amb dades originals de recerca, quines són les denominacions de l'euga en l'occità de la Vall d'Aran, on conviuen una designació que tendeix a recular cap a la part alta de la comarca sota ...
  • Joan Coromines e er aranés 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari el Segre, 2008)
   Exposició de la recerca lingüística de Joan Coromines sobre l'occità de la Vall d'Aran
  • Minoritats majoritàries 

   Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-11-01)
   Article divulgatiu, que exposa dades originals de recerca, sobre la realització de -A àtona final en occità de la Vall d'Aran, on l'articulació minoritària pròpia dels parlars alt-aranesos s'acosta a la que resulta ser ...