Now showing items 1-16 of 16

  • Between Cratylism and Positivism: the Old Poem and What Alice Found There 

   Viana, Amadeu (Universitat de Lleida, 2004)
   En aquest article em referiré molt sumàriament a la fi lologia del dinou, mirant de relacionar-la amb tot el joc de paraules en Lewis Carrol, per tal d'establir-hi una trama correcta de (dis)continuïtats. El meu objectiu ...
  • Catalan political humor: criticism and self-criticism 

   Serés Seuma, Teresa; Viana, Amadeu (The Israeli Society for Humor Studies, 2014)
   The aim of this paper is to describe how Catalan humor works in the context of political TV satire, where everyday references mutate in order to show hidden meanings and parallel purposes. Using mainly pragmatic and ...
  • Dominis opacs i oracions adjuntes 

   Viana, Amadeu (Institut d´Estudis Catalans, 1991)
   La gramatica d'una llengua (en el sentit de CHOMSKY 1981) estaria constitulda per la interaccio de diversos principis basics, que son en l'actualitat objecte de recerca especifica. Aquests principis haurien de poder donar ...
  • Dualities in Humor: Incongruity Meets Ridicule 

   Viana, Amadeu (The Israeli Society for Humor Studies, 2017)
   This paper argues in favour of a fruitful assembling of traditional dualities observed in humour (disparagement vs. incongruity, positive vs. critical aspects). After reviewing misogelastic (i.e. denigrating) and carnivalesque ...
  • Fisuras retóricas. Ironía, analogía y conocimineto lingüístico 

   Viana, Amadeu (Universidad de Sevilla, 2002)
   El presente trabajo plantea el sentido y el uso de los retruécanos tomados como parte del conocimiento lingüístico, tratando de reconstruir desde ese punto de partida el yugo viquiano de los saberes (filosofía y filología), ...
  • Flipping situations and ending plots: An approach to coherence in humour 

   Viana, Amadeu (Universidad Complutense de Madrid, 2006)
   Recent linguistic research on humour and conversation has been successfully achieved on pragmatic and sociolinguistic grounds. My contribution should try to follow this (bi)methodological trail, deepening on the study ...
  • Humour and laughter as vestiges of evolution 

   Viana, Amadeu (Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2017)
   This paper argues in favour of considering humour and laughter as embodied signs of the ancient, sympathetic, figurative mode of the human mind, still working with us in dance, music, singing and literary activity. Starting ...
  • Joan Brossa: idees verdes incolores dormen furiosament. El significat del teatre? 

   Viana, Amadeu (Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2000)
  • Nihil in fine. El col·lapse còmic de la narració 

   Viana, Amadeu (L´avenç S.L, 2006)
  • El orden ternario de Vico y Peirce 

   Viana, Amadeu (Universidad de Sevilla, 2012)
   En este artículo intentaremos acercar a Vico a la empresa semiótica de Charles S. Peirce, indagando en la configuración de un pragmatismo que tome en cuenta la información histórica para la construcción de la mente humana. ...
  • «La persiana és verda»: idees de correcció i estils intel·lectuals 

   Viana, Amadeu (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), 2000)
   Al seu assaig sobre les idees de correcció en el llenguatge, Jespersen (1925:126) recordava la sentència d’Horaci, si uolet usus, a manera de resum de la seua reflexió multidireccional. Horaci la va fer servir en un ...
  • La propuesta olvidada de Bruno Snell 

   Viana, Amadeu (Universidad Complutense de Madrid, 2018)
   En este trabajo nos ocupamos de La estructura del lenguaje (1971 [1952]) de Bruno Snell, donde se aborda la génesis de la gramática con parámetros semióticos y cognitivos. Su aportación sigue la estela de los fundadores ...
  • Senyals i espills 

   Viana, Amadeu (Universitat de Lleida, 1996)
   L'objectiu d'aquest article és discutir una antiga matriu comunicativa parcialment assenyalada per A. Comte, Ch. S. Peirce i U. Eco. Aquests autors reconegueren la relació entre marques, fletxes, ensenyes i espills com ...
  • Sintaxi i planificació del discurs 

   Viana, Amadeu (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), 1987)
   Va ser Lluís V. Aracil qui assenyalà, per primera vegada al nostre país, la necessitat de trobar un àmbit d'estudi per als problemes del col·loquial -que són els problemes del discurs mateix-, en un paper datat el 1978 (i ...
  • The Use of Latin: The Social Construction of Sociolinguistics 

   Viana, Amadeu (Universitat de Lleida, 1992)