Now showing items 1-1 of 1

    • La Lexicalització de sigles: pautes i propostes 

      Rull, Xavier (Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2007)
      La siglació és un recurs consistent a abreujar una expressió plurilèxica (formada, doncs, per més d’un mot) reproduint només la lletra inicial de cada mot (sense tenir en compte les partícules). La representació gràfica ...