Now showing items 1-1 of 1

    • El taller dels invents 

      Alamon Queralt, Francesc; Garcia Piqué, M. Teresa; Bademunt López, Xavier (Graó, 1996)
      L'ensenyament de la llengua d'ús a l'ESO passa, cada cop més, per la programació conjunta entre el professorat de llengua catalana i el de llengua castellana. L'experiència que presentem tot seguit vol ser un exemple de ...