Now showing items 1-3 of 3

  • La competència en comunicació audiovisual 

   Alamon Queralt, Francesc (Graó, 2010)
   La incorporació de la competència comunicativa audiovisual a l'educació obligatòria a Catalunya representa una novetat respecte als currículums anteriors. No es tracta d'un enfocament exclusiu de l'àmbit de les llengües, ...
  • Espectrografia dels vocoids lleidatans (I) 

   Alamon Queralt, Francesc (Servei de Publicacions del Laboratori de Fonética "Pere Barnils", 1984)
   Aquest article constitueix el primer intent d'aproximar-nos a l'estructura acústica dels sons vocàlics tònics de la varietat lleidatana del català. Es presenten els resultats de l'anàlisi espectrogràfica d'aquest vocoids ...
  • El taller dels invents 

   Alamon Queralt, Francesc; Garcia Piqué, M. Teresa; Bademunt López, Xavier (Graó, 1996)
   L'ensenyament de la llengua d'ús a l'ESO passa, cada cop més, per la programació conjunta entre el professorat de llengua catalana i el de llengua castellana. L'experiència que presentem tot seguit vol ser un exemple de ...