Now showing items 21-24 of 24

  • La Tasca gramatical d'Antoni M. Alcover 

   Julià i Muné, Joan (Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2005)
   El concepte de gramàtica del final del s. XIX i de ben entrat el s. XX sens dubte l’hem d’emmarcar en la lingüística historicocomparativa que dominà tota l’època vuitcentista europea i propicià el desenvolupament d’una ...
  • Textos que es fan i es desfan: una proposta de pragmàtica aplicada a l’aula 

   Julià i Muné, Joan (Graó, 2000)
   Aquest article pretén fer reflexionar a partir d'alguns dels postulats teòrics dels corrents lingüístics actuals, que conceben l'activitat comunicativa com un conjunt d'habilitats i d'actituds que l'individu utilitza en ...
  • Transposicions recreatives en sonets acròstics 

   Julià i Muné, Joan (Diputació de Girona, 2006)
  • Variació foneticofonòlogica. Una aproximació a la diversitat del vocalisme en lleidatà 

   Julià i Muné, Joan (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV); Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM), 1998)
   La diversitat sol oposar-se a la monotonia, que al seu torn és el jaç de la rutina i la inèrcia i, en definitiva, l'esperó de l'anorreament. La imatge orwelliana d'una societat homogènia i uniforme sota Tull vigilant del ...