Recent Submissions

 • Catalanismes i dialectalismes lexicals de Naut Aran en Palmira Jaquetti. Elements de vocabulari sobre la pretesa natura acatalanada de l'alt aranès 

  Carrera Baiget, Aitor (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2021)
  It has been said that the Occitan spoken in the upper part of the Aran Valley has Catalan influence and that this fact constitutes an important part of its specificity, if not its defining characteristic. Theoretically, ...
 • Sabaté i Marín, Glòria (2019): Més enllà de la cort: els lectors potencials del Curial e Güelfa. Alacant: Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana, 228 p. 

  Grifoll, Isabel (Institut d'Estudis Catalans, 2021)
  Ressenya del llibre: Sabaté i Marín, Glòria (2019): Més enllà de la cort: els lectors potencials del Curial e Güelfa. Alacant: Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana, 228 p.
 • Ua hlorica 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-10-01)
  Article que s'encarrega dels resultats de FL- en aranès a través de l'exemple d'un derivat de FLORE que representa un fòssil fonètic inhabitual a la Vall d'Aran.
 • Era ola e era òlha 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-09-01)
  Article que s'encarrega de la presència simultània en aranès de dos continuadors del llatí OLLA, un d'autòcton ('ola') i un catalanisme detectable per raons fonètiques ('òlha').
 • Ègua e cavala 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-06-01)
  Article que exposa sumàriament, amb dades originals de recerca, quines són les denominacions de l'euga en l'occità de la Vall d'Aran, on conviuen una designació que tendeix a recular cap a la part alta de la comarca sota ...
 • Ara mòda insulara 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-06-01)
  Article que s'encarrega dels fòssils presents a la Vall d'Aran i en altres zones gascones properes de l'article definit provinent de IPSU, IPSA, que encara avui s'utilitza en alguna petita zona de Provença, en català insular ...
 • D'Aran a Lorda 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-04-01)
  Document que s'ocupa de les formes d'article definit 'pirinenques' pròpies de l'occità de la Vall d'Aran i d'altres parlars gascons meridionals.
 • Clauar era pòrta 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-03-01)
  Article que s'encarrega, amb dades originals de recerca obtingudes sobre el terreny, de la varietat de denominacions del pany en l'occità de la Vall d'Aran i de la presència més o menys abundant d'aquestes mateixes ...
 • Aumenatge a Canejan 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-02-01)
  Article divulgatiu, on s'exposen dades de recerca pròpies obtingudes sobre el terreny, que s'encarrega d'algunes característiques fonètiques i morfològiques de la població de Canejan, a la Vall d'Aran, situada arran de la ...
 • Era tumenèja 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-07-01)
  Article divulgatiu, amb dades de recerca pròpia, sobre el terme 'tumenèja' ('xemeneia', adaptació del francès 'cheminée') i sobre determinades aglutinacions del segment consonàntic de l'article definit masculí singular a ...
 • Eth haro 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-06-01)
  Article divulgatiu, amb dades pròpies de recerca, sobre el terme 'haro' i sobre determinades conservacions anòmales de vocal àtona final en occità de la Vall d'Aran.
 • Actitud e aptitud 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-05-01)
  Article divulgatiu sobre les assimilacions consonàntiques en l'occità de la Vall d'Aran.
 • Era nèu der uvèrn 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-03-01)
  Article divulgatiu sobre algunes particularitats fonètiques de l'alt aranès comparades a la resta de l'occità parlat a la Vall d'Aran.
 • Curt e cuert 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-02-01)
  Article divulgatiu sobre els resultats del llatí CURTU en l'occità de la Vall d'Aran.
 • Eth pan e eth vin 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-01-07)
  Article divulgatiu sobre la realització de -N' final després de vocal tònica en l'occità de la Vall d'Aran.
 • Trencar e trincar 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-12-01)
  Article que s'interessa, amb dades de recerca originals, per la presència territorial d'un fet fonètic en l'occità de la Vall d'Aran: el tancament de [e] (sobretot pretònic) davant d'un grup consonàntic format per una nasal ...
 • Trufes e truhes 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-11-01)
  Article que s'ocupa, amb dades pròpies de recerca, de la distribució de les formes que designen la patata en occità de la Vall d'Aran, una de les quals presenta una solució típicament gascona des del punt de vista fonètic. ...
 • Escarèr o noguèr? 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2008-01-15)
  Article divulgatiu, on s'exposen dades originals obtingudes mitjançant recerca sobre el terreny, sobre les designacions del noguer en l'occità de la Vall d'Aran i sobre el fet que no necessàriament han de correspondre arreu ...
 • Escares e nòdes 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-12-01)
  Article divulgatiu, on s'exposen dades originals de recerca obtingudes sobre el terreny, sobre les denominacions de la nou en l'occità de la Vall d'Aran.
 • Minoritats majoritàries 

  Carrera Baiget, Aitor (Diari Segre, 2007-11-01)
  Article divulgatiu, que exposa dades originals de recerca, sobre la realització de -A àtona final en occità de la Vall d'Aran, on l'articulació minoritària pròpia dels parlars alt-aranesos s'acosta a la que resulta ser ...

View more