Now showing items 1-5 of 5

  • Distribució territorial de les notícies a Lleida 

   Paül i Agustí, Daniel; Tarrés, Iban; Viola, Josep Maria (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2013-12-01)
   Més enllà d'informar de l'actualitat diària, un bon nombre de notícies acostumen a tenir un vessant territorial que no es pot ignorar. L'aparició de les ciutats en els mitjans de comunicació pot contribuir a situar en el ...
  • L'atur a Catalunya i a Lleida 

   Ganau Casas, Joan; Tarrés, Iban; Paül i Agustí, Daniel (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2013-09-01)
   La difícil situació econòmica que viu actualment Catalunya ha comportat que en el primer trimestre de 2013 s'hagi assolit una taxa d'atur del 24,5%, una xifra especialment preocupant si es compara amb els valors a l'entorn ...
  • La formació agrària a Catalunya 

   Paül i Agustí, Daniel; Tarrés, Iban; Ganau Casas, Joan (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2013-03-01)
   El grau de formació dels treballadors és un factor clau per emprendre accions que millorin la competitivitat d'un sector d'activitat. En l'àmbit agrari això és encara més important, atès que la majoria dels treballadors ...
  • La població estrangera a Catalunya 

   Tarrés, Iban; Paül i Agustí, Daniel; Ganau Casas, Joan (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2013-05-01)
   Catalunya, malgrat la situació de crisi i l'atur, la població estrangera es manté estable. La confluència de pobles i cultures d'origen divers en territori català ha estat constant des de temps antics fins a l'actualitat. ...
  • Les zones de muntanya d'Espanya: delimitació i poblament 

   Tarrés, Iban; Ganau Casas, Joan; Paül i Agustí, Daniel (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2014-10-01)
   La delimitació oficial de les zones de muntanya d'Espanya es desenvolupa en el marc comunitari europeu, i té per objecte la identificació d'aquells territoris que siguin susceptibles a rebre compensacions (indemnitzacions ...