Now showing items 1-1 of 1

    • De Seattle 1999 a Barcelona 2002. Moviments socials, resistències globals 

      Feixa, Carles (Departament de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Generalitat de Catalunya, 2002)
      Els autors presenten una reflexió a partir de les dues darreres grans manifestacions de carhcter antiglobalitzador fetes a Barcelona el juny de 2001 i el marc de 2002. A més d'uns breus apunts etnogrhfics, ...