Now showing items 1-1 of 1

    • La formació del mapa municipal contemporani a Catalunya. El cas de la Segarra 

      Burgueño, Jesús; Gras i Casanovas, María Mercè (Societat Catalana de Geografia, 1992)
      La migradesa d'estudis sobre la formació i les característiques del mapa municipal catala ha permes difondre la idea de que la seva actual configuració ha romas invariable des de sempre, i que és fruit d'uns fets dits ...