Now showing items 1-1 of 1

    • Criterios identificadores de las perífrasis verbales del español 

      Topor, Mihaela (Universitat de Lleida, 2005)
      Dels criteris proposats per la bibliogra a per identi car les perífrasis verbals (PV) de l'espanyol, només alguns ajuden a diferenciar amb e càcia les PV de les construccions no perifràstiques (CNP). L'objectiu d'aquest ...