Now showing items 1-1 of 1

    • Les possibilitats de valorització energètica de la biomassa forestal 

      Viladrich i Grau, Montserrat (Centre de la Propietat Forestal (Catalunya), 2007)
      La viabilitat econòmica de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal ha estat una qüestió controvertida i recurrent durant els darrers anys. Si la generació d’energia amb aquest tipus de biomassa fos competitiva, ...