Now showing items 1-4 of 4

  • Modes de résolution de tâches métalinguistiques en travail de groupe 

   Llurda, Enric (Association Encrages, 1997)
  • Raising awareness of pragmatics in the EFL classroom: a proposal 

   Irun Chavarria, Montse; Baiget Bonany, Ester (Universitat Jaume I, 2006)
   El presente articulo aborda la introducción de la pragmática contrastiva en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Especificarnente, se centra en la formulaci6n de peticiones, un área de la teoria de la cortesia ...
  • Re-writing and Its Pedagogical Value: A Case Study 

   Irun Chavarria, Montse (Universitat de Lleida, 2004)
   Tenint en compte el temps i la energia que els mestres i professors dediquen a la correcció de redaccions i produccions escrites i el poc efecte que aquestes semblen tenir en altres produccions dels aprenents, es va dissenyar ...
  • La reflexió metalingüística en el treball de grup 

   Cots Caimons, Josep Maria; Arnó Macià, Elisabet; Baiget Bonany, Ester; Irun Chavarria, Montse; Llurda, Enric; Nussbaum, Luci (Universitat de Lleida, 1998)
   En aquest article s'analitzen quatre factors que poden incidir en el desenvolupament i el resultats de les tasques de reflexió metalingüística quan es realitzen en grup: tipus de tasca, formes d'interacci ó del grup, condici ...