Now showing items 1-1 of 1

    • Accions sense vot en l'empresa familiar 

      Balagué López, Laura (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
      L'article 98 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), brinda a les societats anònimes la possibilitat de créixer a partir d'un nou mecanisme de finançament, les accions sense vot. ...