Now showing items 1-2 of 2

  • El Protocol Familiar: La solució jurídica per a l’empresa familiar 

   García Companys, Anna (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017)
   Les empreses familiars gaudeixen d’avantatges i tenen punts febles comuns que han estat àmpliament estudiats per la doctrina. Per atendre les diferències de criteri en la presa de decisions que sorgeixen freqüentment ...
  • El Protocolo Familiar: La solución jurídica para la empresa familiar 

   García Companys, Anna (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017)
   Las empresas familiares gozan de ventajas y tienen puntos débiles comunes que han sido ampliamente estudiados por la doctrina. Para atender las diferencias de criterio en la toma de decisiones que surgen frecuentemente ...