Now showing items 1-1 of 1

    • Teories sobre l'estat de benestar 

      Morell Blanch, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona, 1996)
      El sorgiment de l'estat de benestar al segle passat ha sofert diverses variacions i ha estat subjecte a distintes conceptualitzacions teòriques en vinculació a formes històricament anteriors de control de la pobresa vs. ...