L’Àrea de Suport a la Innovació i Docent i E-Learning (ASIDE) és l’estructura encarregada de promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos formatius de la Universitat de Lleida. La seva finalitat és afavorir la formació, la innovació, la recerca i la difusió en aquest àmbit, focalitzant els esforços en assolir el màxim nivell de qualitat possible en tots els aspectes relacionats amb els processos d’ensenyament i aprenentatge (presencials, semipresencials i no presencials). [Més informació]

Recent Submissions

 • Sistema de etiquetado automático de contenidos educativos para favorecer su reusabilidad e interoperatibilidad 

  Juárez Mecías, Jordi; Flores i Alarcia, Òscar (Edutec. Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa, 2013-12-15)
  The purpose of this research is to present a project of automatic labeling for learning objects. Focusing on the importance of labeling materials to promote their reusability, we have analyzed the problems we have encountered ...
 • Web 2.0 en la docencia universitaria: aprendizaje colaborativo a través de la tecnología 

  Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Giménez Vilagrasa, Pilar; Juárez Mecías, Jordi; Mur Escobar, José Antonio; Menduiña Palma, Cristina (Universidad de Almería. Grupo de investigación "Investigación psicoeducativa y psicopedagógica"Instituto de Orientación Psicológica EOS, 2011)
  El concepto web 2.0 se utiliza para denominar a un conjunto de aplicaciones que están siempre en evolución de acuerdo a los requerimientos que los usuarios van realizando. En la red podemos encontrar muchas herramientas ...
 • Manual per crear una assignatura virtual 

  Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
  El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
 • Manual d'eines de comunicació 

  Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
  La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...