cc-by-nc-nd (c) Universidad de Navarra. Facultad de Teología, 2010
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Universidad de Navarra. Facultad de Teología, 2010