Now showing items 1-1 of 1

    • El projecte de reforma del mapa municipal de 1829 a les Balears 

      Burgueño, Jesús (Institut d'Estudis Baleàrics, 2000)
      EI mapa municipal balear és el resultat d'una Ilarga evolució que es caraderitza per una progressiva fragmentació: els 37 ajuntaments mallorquins del 1830 s'han convertit avui dia en 53. EI moment de máxima activitat ...