Now showing items 1-1 of 1

    • Jornada sobre la variació lingüística a Baiona 

      Carrera Baiget, Aitor (Institut d'Estudis Catalans, 2020-02-01)
      Resum de les aportacions a la Jornada de variació lingüística de Baiona, el 10 de juliol de 2018 / Hizkuntz aldakortasunaren gaineko ihardunaldia / Journée d'étude sur la variation linguistique.