Now showing items 1-1 of 1

    • La competència en comunicació audiovisual 

      Alamon Queralt, Francesc (Graó, 2010)
      La incorporació de la competència comunicativa audiovisual a l'educació obligatòria a Catalunya representa una novetat respecte als currículums anteriors. No es tracta d'un enfocament exclusiu de l'àmbit de les llengües, ...