Now showing items 1-1 of 1

    • Les plataformes virtuals com a eina d'aprenentatge critic en l'educacio superior 

      Molet Chicot, Carme; Quiroz Llobet, Dànae (CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Educació, 2016)
      Aquest text reflexiona al voltant de les possibilitats d'una plataforma virtual de cara a introduir canvis substantius en l'educació. A partir de l'experiència del projecte espaiperformatiu, desenvoluparem tot un ventall ...