Now showing items 1-2 of 2

  • Estudi comparatiu de tres revistes espanyoles d’Educació Física i Esports 

   Reverter Masià, Joaquín; Munguía Izquierdo, Diego (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, 2006)
   En aquest article es realitza una anàlisi comparativa de tres revistes de l’àmbit de l’Educació Física i l’Esport, editades en castellà i incloses als llistats de Latindex, ISOC, IN-RECS, CARHUS. Es comparen les revistes ...
  • Estudio comparativo de tres revistas españolas de Educación Física y Deportes 

   Reverter Masià, Joaquín; Munguía Izquierdo, Diego (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, 2007)
   En el presente artículo se realiza un análisis comparativo de tres revistas del ámbito de la Educación Física y Deportes, editadas en castellano e incluidas en los listados de Latindex, ISOC, IN-RECS, CARHUS. Se comparan ...