Now showing items 1-2 of 2

  • Desarrollo de habilidades para la vida e inclusión social a través del Proyecto MARACAS 

   Juárez Lozano, Ricardo; Estrada, E.; Muñoz, H.; Blanco i Felip, Pere; Reverter Masià, Joaquín; Jové Deltell, M. Carmen (Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Lleida; Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona; Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona, 2012)
   El programa de Formación Competencial M.A.R.A.C.A.S (Motivando la Adecuada Recreación Activa y la Correcta Alimentación Saludable) para niños y adolescentes es una innovadora alternativa basada en el desarrollo de habilidades ...
  • Habilitats competencials en i des d'un context paraescolar 

   Jové Deltell, M. Carmen; Franquet i Montufo, María Belén; Juárez Lozano, Ricardo; Blanco i Felip, Pere; Reverter Masià, Joaquín (Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Lleida; Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona; Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona, 2011)
   Nous reptes transfereixen noves responsabilitats a les institucions i als drets i compromisos que s'han de resoldre amb propostes per garantir la millora de la qualitat de l'ensenyament en un àmbit no formal. El temps d'oci ...