Now showing items 1-2 of 2

  • Habilitats competencials en i des d'un context paraescolar 

   Jové Deltell, M. Carmen; Franquet i Montufo, María Belén; Juárez Lozano, Ricardo; Blanco i Felip, Pere; Reverter Masià, Joaquín (Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Lleida; Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona; Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona, 2011)
   Nous reptes transfereixen noves responsabilitats a les institucions i als drets i compromisos que s'han de resoldre amb propostes per garantir la millora de la qualitat de l'ensenyament en un àmbit no formal. El temps d'oci ...
  • La mediación del caballo y su relación con la adquisición de competencias 

   Franquet i Montufo, María Belén; Blanco i Felip, Pere (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, 2010)
   La mediación educativa razonada mediante la interacción con el caballo facilita una nueva forma de aprendizaje, basada en el desarrollo integral de la persona; partiendo de sus capacidades y transformándolas en competencias. ...