Now showing items 1-1 of 1

    • Contribució al coneixement de la flora catalana occidental, III 

      Recasens i Guinjuan, Jordi; Conesa i Mor, Josep A. (Josep Antoni) (Institució Catalana d'Història Natural, 1991)
      En aquest treball s'aporten dades sobre la presència de nous tàxons a la plana occidental catalana, i que impliquen, en la majoria dels casos, ampliar de manera notable l'àrea de distribució de l'espècie. Són de destacar ...