Now showing items 1-1 of 1

    • Història clínica virtual: Una nova manera d’aprendre a fer històries clíniques amb tutorització virtual 

      Mias Carballal, Mª Carmen; Brescó Baiges, Enric; Olsina Kissler, Jorge Juan; Viñas Salas, Joan; Villalobos Mori, Rafael (CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 2012)
      Els autors presenten una experiència d’innovació docent amb el disseny d’una aplicació informàtica que permet millorar el procés d’ensenyament/aprenentatge. Es tracta d’una eina en la qual l’alumnat pot anar construint una ...