Now showing items 1-1 of 1

    • Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català 

      Roure Niubó, Jorgina; Badia Pascual, Ferran; Vilalta, Josep M. (CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 2016)
      Fruit d’un treball conjunt de reflexió entre les universitats catalanes, l’ACUP i la Direcció general d’Universitats ha portat a la redacció d’un Informe on es defineixen els elements clau que s’hauran de tenir en compte ...