Now showing items 1-20 of 311

  • Brief welcome guide for new students - ETSEA Library 

   Biblioteca ETSEA (Universitat de Lleida, 2020-07-07)
  • Fons Manuel Pereña i Puente 

   Unitat Tècnica Central UTC (Universitat de Lleida, 2020-04-23)
  • Fons Joan Maluquer de Motes 

   Unitat Tècnica Central UTC (Universitat de Lleida, 2020-04-01)
  • Recursos per a la docència en l'àmbit de ciències de la salut 

   Biblioteca Ciències de la Salut (Universitat de Lleida, 2020-05-08)
  • RDA (Recursos, Descripció i Accés): teoria 

   Biblioteca de Lletres (Universitat de Lleida, 2020-06-18)
  • RDA (Recursos, Descripció i Accés): pràctica 

   Biblioteca de Lletres (Universitat de Lleida, 2020-06-18)
  • Biblioteca i Documentació: Memòria 2018/2019 

   Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2019)
   Memòria que recull les activitats principals realitzades a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2018-2019.
  • El Sistema Internacional d’Unitats 

   UdL Biblioteca de l'ETSEA (Universitat de Lleida, 2020-05-07)
  • Guia per a la publicació de materials docents al Campus Virtual 

   Unitat Tècnica Central (UTC) (Universitat de Lleida, 2019-01-28)
  • Fons Oriol de Bolòs 

   UdL Biblioteca de l'ETSEA (Universitat de Lleida, 2019-06-22)
  • Fons Humbert Torres 

   Unitat Tècnica Central UTC (Universitat de Lleida, 2020-03-23)
  • Fons Jordi Arquer 

   Unitat Tècnica Central UTC (Universitat de Lleida, 2020-03-16)
  • Un passeig arquitectònic pel Campus de Cappont 

   Biblioteca Jaume Porta (Universitat de Lleida, 2020-04-01)
  • Schreiben im Fachbereich Tourismus 

   Llahí, Laura; Juncadella Fortuny, Marta; Universitat de Lleida. Institut de Llengües (Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Servei Lingüístic (URV) und Institut de Llengües (UdL), 2020)
   Leitlinien, die Lehrern und Studenten helfen sollen, die schriftliche Kommunikation in ihrem akademischen Feld zu verbessern, in diesem Fall Tourismus.
  • Écrire Tourisme à l’Université 

   Llahí, Laura; Juncadella Fortuny, Marta; Universitat de Lleida. Institut de Llengües; Universitat de Lleida. Institut de Llengües (Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües, Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Servei Lingüístic (URV) i Institut de Llengües (UdL), 2020)
   Guide pour aider les professeurs et étudiants à communiquer efficacement dans le domaine du tourisme.
  • Escriure Turisme a la Universitat 

   Llahí, Laura; Juncadella Fortuny, Marta; Universitat de Lleida. Institut de Llengües (Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Servei Lingüístic (URV) i Institut de Llengües (UdL), 2020)
   Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; turisme en aquest cas.
  • Writing Computer Engineering at University 

   Llahí, Laura; Universitat de Lleida. Institut de Llengües (Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Servei de Llengües (UAO CEU) i Institut de Llengües (UdL), 2019)
   User guide to written communication in academic disciplines (in this case Computer Engineering) for teachers and students.
  • Escriure Enginyeria Informàtica a la Universitat 

   Llahí, Laura; Universitat de Lleida. Institut de Llengües (Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Servei de Llengües (UAO CEU) i Institut de Llengües (UdL), 2019)
   Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; enginyeria informàtica en aquest cas.
  • Writing Tourism at University 

   Llahí, Laura; Juncadella Fortuny, Marta; Universitat de Lleida. Institut de Llengües (Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Servei Lingüístic (URV) i Institut de Llengües (UdL), 2020)
   User guide to written communication in academic disciplines (in this case tourism) for teachers and students.
  • Com trobar informació en l'àmbit d'ETSEA 

   Biblioteca ETSEA (Universitat de Lleida, 2020-04-21)