Now showing items 1-1 of 1

    • Política de personal acadèmic de la Universitat de Lleida, 2012-2020 

      Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2012)
      Aquesta política ha de permetre, en els propers anys, dotar la Universitat de Lleida de les eines necessàries per tal de dur a terme, amb la màxima garantia de qualitat, la seua activitat docent i de recerca. També ha ...