Now showing items 1-1 of 1

    • Pla Estratègic de Recerca de la UdL 

      Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2005)
      El Pla Estratègic de Recerca es presenta com un dels mitjans bàsics per aconseguir el canvi de model d’universitat i assumir el rol que la societat adjudica a la Universitat. Després de determinar les àrees d’expertesa ...