Now showing items 1-1 of 1

    • Memòria acadèmica del curs 2008/2009 

      Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2009)
      Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2008-2009.