Now showing items 1-1 of 1

    • Memòria acadèmica del curs 2004/2005 

      Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2005)
      Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2004-2005.