Now showing items 1-1 of 1

    • Memòria acadèmica del curs 1999/2000 

      Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2000)
      Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 1999-2000.