Now showing items 1-6 of 6

  • Acreditació d'una tercera llengua per als estudiants de grau 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Díptic de difusió sobre com acreditar una tercera llengua en acabar els estudis universitaris de grau.
  • Beques i ajuts per als estudiants universitaris 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Tríptic de difusió de les beques i ajuts que ofereix la Universitat de Lleida als seus estudiants.
  • Estudis de grau per àmbit de coneixement. Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2019)
   Guia dels estudis de grau per àmbit de coneixement de la UdL, els centres i les titulacions.
  • Grados. Universidad de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Tríptic de difusió en castellà dels estudis de grau, centres i titulacions, i dels diferents serveis per a l'estudiantat que ofereix la Universitat de Lleida.
  • Graus. Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Tríptic de difusió dels estudis de grau, centres i titulacions, i dels diferents serveis per a l'estudiantat que ofereix la Universitat de Lleida.
  • Tu fas UdL: recursos i vida universitària 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Díptic de difusió dels serveis i activitats de la Universitat de Lleida per als seus estudiants.