Now showing items 1-11 of 11

  • Acreditació d'una tercera llengua per als estudiants de grau 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Díptic de difusió sobre com acreditar una tercera llengua en acabar els estudis universitaris de grau.
  • Beques i ajuts per als estudiants universitaris 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Tríptic de difusió de les beques i ajuts que ofereix la Universitat de Lleida als seus estudiants.
  • Estudis de grau per àmbit de coneixement. Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2019)
   Guia dels estudis de grau per àmbit de coneixement de la UdL, els centres i les titulacions.
  • Grados. Másteres. Universidad de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2019)
   Guia de difusió en castellà dels estudis de grau i màsters de la Universitat de Lleida.
  • Grados. Universidad de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Tríptic de difusió en castellà dels estudis de grau, centres i titulacions, i dels diferents serveis per a l'estudiantat que ofereix la Universitat de Lleida.
  • Graus. Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Tríptic de difusió dels estudis de grau, centres i titulacions, i dels diferents serveis per a l'estudiantat que ofereix la Universitat de Lleida.
  • Màsters i Doctorats. Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2018)
   Díptic de difusió dels màsters i doctorats oficials de la Universitat de Lleida.
  • Másteres. Doctorados. Universidad de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2018)
   Guia de difusió per a estudiants estrangers dels màsters i doctorats de la Universitat de Lleida.
  • El teu futur comença a la Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària; Mrs.Mersey; Hernández, Paco (Edicions de la Universitat de Lleida, 2017)
   Còmic informatiu sobre la UdL adreçat a alumnes d'ESO i batxillerat.
  • Tu fas UdL: recursos i vida universitària 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat (Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària, 2021)
   Díptic de difusió dels serveis i activitats de la Universitat de Lleida per als seus estudiants.
  • Tu futuro empieza en la Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Informació i Orientació Universitària; Mrs.Mersey; Hernández, Paco (Edicions de la Universitat de Lleida, 2017)
   Còmic informatiu sobre la UdL adreçat a alumnes d'ESO i batxillerat.