Now showing items 1-14 of 14

  • Centre Dolors Piera 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • Centre Dolors Piera. 10 anys 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
   El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i la ...
  • Creences de l'alumnat de la UdL sobre la violència de gènere 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • Del passat al futur de les Dones 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • Dones i ocupació en igualtat de condicions 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
   Segons El informe sobre empleo del Instituto Nacional de Estadística mujeres y hombres en España 2015, es continua constatant que les dones compten amb taxes d'activitat, d'ocupació i de condicions laborals inferiors als ...
  • Fes un click! A la xarxa sense risc. Guia pràctica per connectar-te a la xarxa de forma segura... i que no t'enredin 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
   Aquesta guia és una eina per a la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere a través de les xarxes socials i, alhora, per a l’ús de les xarxes de forma segura. La guia dóna resposta al compromís de la UdL ...
  • Guia de recursos de prevenció i atenció de la violència masclista per a la coordinació de la UdL amb altres institucions 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
   La guia que us presentem s’ha realitzat en el marc del projecte Violència de gènere: joves i adolescents. Detecció i propostes d’actuació per a la millora de la coordinació dels recursos de prevenció i atenció entre la ...
  • Igualtat retributiva entre homes i dones 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2015)
   L’any 2008, el Parlament Europeu va formular un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea sobre l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre homes i dones (Resolució 2008/2012/INI). Entre d’altres mesures, ...
  • Llenguatge i comunicació no sexistes 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la UdL 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • Reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la Universitat de Lleida 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2013)
   Aquest reglament, aprovat pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2013 (acord núm. 57/2013), incideix de manera integral en totes les fases d’actuació que exigeix en l’àmbit acadèmic i laboral la violència de gènere: ...
  • La salut de les dones 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • La violència de gènere en l'àmbit laboral i/o acadèmic 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
  • Violència masclista en l'àmbit de la parella 

   Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)