Now showing items 21-37 of 37

  • Memòria acadèmica del curs 2013/2014 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2013-2014.
  • Memòria acadèmica del curs 2014/2015 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2015)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2014-2015
  • Memòria acadèmica del curs 2015/2016 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2016)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2015-2016
  • Memòria acadèmica del curs 2016/2017 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2017)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2016-2017
  • Memòria acadèmica del curs 2017/2018 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2018)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2017-2018
  • Memòria acadèmica del curs 2018/2019 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2018-2019
  • Memòria acadèmica del curs 2019/2020 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2020)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2019-2020
  • Memòria acadèmica del curs 2020/2021 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2021)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2020-2021
  • Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2013)
   Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016.
  • Pla Estratègic de Recerca de la UdL 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2005)
   El Pla Estratègic de Recerca es presenta com un dels mitjans bàsics per aconseguir el canvi de model d’universitat i assumir el rol que la societat adjudica a la Universitat. Després de determinar les àrees d’expertesa ...
  • Pla operatiu d’internacionalització de la Universitat de Lleida, 2012-2016 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2012)
   Sota el lideratge l'Equip de Direcció del Rectorat amb el suport del Consell Social, s’ha elaborat un Pla Operatiu d’Internacionalització (POI) que, a partir de la realitat actual de la UdL, estableix una estratègia ...
  • Pla Operatiu per al Multilingüisme a la UdL 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2013)
   Per a la Universitat de Lleida el seu capital lingüístic és un actiu prominent: el concepte d’universitat va unit, des dels seus orígens, al multilingüisme com a element d’intel·ligència, de proximitat i d’afinitat entre ...
  • Política de personal acadèmic de la Universitat de Lleida, 2012-2020 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2012)
   Aquesta política ha de permetre, en els propers anys, dotar la Universitat de Lleida de les eines necessàries per tal de dur a terme, amb la màxima garantia de qualitat, la seua activitat docent i de recerca. També ha ...
  • Política institucional d'Accés Obert de la Universitat de Lleida (UdL) 

   Universitat de Lleida (2012)
   La política institucional d'accés obert de la Universitat de Lleida té com a principal objectiu recollir i promoure la difusió de la producció científica i acadèmica de la Universitat. La necessitat de potenciar la difusió ...
  • Recursos Educativos Abiertos (REA) en las universidades españolas 

   Santos-Hermosa, Gema; Caballos Villar, Almudena; Camps-Pinós, Aida; Cob, Elena; Nonó Rius, Brigit; Estupinyà Piñol, Eva; Prats Prat, Jordi; Vidal Vidal, José; París Folch, María Lidón (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), 2019)
   El pòster proposat presenta l'estat de la qüestió actual dels recursos educatius oberts en les universitats espanyoles, concretament a les institucions membres de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN). ...
  • La revolución web. Componentes, técnicas, gestión y seguimiento 

   Granollers i Saltiveri, Toni (2013-10-17)
  • UdL, la nostra universitat: Serveis universitaris 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2016)