Now showing items 1-2 of 2

  • Entre la cuantificación y la negación: Los minimizadores y su papel en la negación enfática en asturiano 

   San Segundo Cachero, Rosabel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2018)
   L’expressió de la negació emfàtica en les llengües romàniques és un fenomen de microvariació sintàctica en què l’origen de les unitats que actuen com a reforços negatius postverbals (minimitzadors o quantificadors) ...
  • Valores semántico-pragmáticos de aún 

   Ferrari, Laura D.; Giammatteo, Mabel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2016)
   Els diccionaris i les gramàtiques solen distingir entre aún temporal i aun amb valors de tipus modal-concessiu. Segons aquesta caracterització, el primer és commutable per todavía i porta accent gràfic mentre que el segon ...